Minister finansów zmienia niekorzystne dla pracowników urzędów i służb interpretacje. Teraz uważa, że wartość opłaconych przez pracodawcę szczepień przeciw chorobom zakaźnym w ogóle nie jest przychodem.
Minister przywołuje rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 40), które określa, którzy pracownicy powinni być profilaktycznie zaszczepieni przeciw chorobom zakaźnym. Mowa w nim m.in. o pracownikach urzędów i o mundurowych. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 947) koszty takiej profilaktyki ponosi pracodawca. – Pracownicy nie uzyskują z tego tytułu przychodu – twierdzi minister.
Z tego powodu 4 sierpnia 2015 r. wydał dwie interpretacje zmieniające (nr DD3.8222.2.191.2015.CRS i DD3.8222.2.190.2015.CRS) i uchylił dokumenty katowickiej izby z 2011 i 2012 r., w których na podstawie tego samego rozporządzenia uznano, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej bezpośrednio narażeni na wirusy mogliby korzystać ze zwolnienia z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11a). Reszta, w tym pracownicy socjalni oraz administracyjno-biurowi, powinni płacić podatek. W świetle stanowiska ministra – ani jedni, ani drudzy nie mają przychodu i o PIT w ogóle nie ma mowy.
O problemie pisaliśmy w DGP („Absurd skarbowy: Tylko mundurowi zaszczepią się bez PIT. Pielęgniarki już nie”, 18 lutego 2015 r.) w związku z interpretacją dyrektora katowickiej izby (nr IBPBII/1/415-906/14/BJ). Wynikało z niej, że profilaktycznie zaszczepieni na grypę pracownicy szpitala powinni z tego tytułu zapłacić podatek. Dyrektor odwołał się do tego samego rozporządzenia z 3 stycznia 2012 r. i wskazał, że tylko wymienieni w nim pracownicy mogą korzystać ze zwolnienia. W rozporządzeniu nie ma zaś ani słowa o pielęgniarkach i innych pracownikach szpitali. Takie stanowisko ostro krytykują specjaliści, którzy powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. Wynika z niego, że PIT można pobrać tylko od świadczenia, które zostało spełnione w interesie pracownika, za jego zgodą i przyniosło mu wymierną, zindywidualizowaną korzyść. Szczepienia finansowane przez pracodawców jako leżące w ich interesie (mniej absencji, lepsze zdrowie załogi) co do zasady powinny być wolne od podatku – twierdzą eksperci.