Córka, która otrzymuje od matki pieniądze na zakup mieszkania, ale środki są przekazane bezpośrednio na konto dewelopera, nie zapłaci podatku od takiej darowizny. Tę korzystną dla podatników wykładnię w interpretacji ogólnej potwierdził minister finansów.
Kontrowersje budził art. 4a pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.). Zgodnie z nim zwalnia się z podatku nabycie własności rzeczy w darowiźnie lub w formie polecenia darczyńcy przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
● zgłoszą darowiznę naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (m.in. od dnia przekazania darowizny), oraz