Spółka następnie odpłatnie umorzy za zgodą obdarowanego należące do niego udziały (najprawdopodobniej z czystego zysku). Na spółce ciążą obowiązki płatnika. Nie wie ona jednak, jak określić wysokość dochodu.

Przy zbyciu udziałów z darowizny nie rozpoznaje się kosztów uzyskania przychodów

Z pomocą przyszła Izba Skarbowa w Poznaniu, wydając dla spółki interpretację indywidualną. Według urzędników, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (celem ich umorzenia) osoba fizyczna osiągnie podlegający opodatkowaniu przychód, określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), tj. przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną. Wobec tego, że nie zostały poniesione żadne koszty nabycia tych udziałów, opodatkowaniu będzie podlegała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn, o ile podatek ten w rzeczywistości zostanie zapłacony. W przypadku gdy podatek od spadków i darowizn nie zostanie zapłacony – opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym będzie podlegała cała kwota przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowych udziałów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2012 r. (nr ILPB2/415-1282/10/11-S/AJ).