Liczba przedsiębiorstw, które przekazują darowizny i prezenty pracownikom z okazji świąt wielkanocnych wzrosła prawie o 12 proc. Najczęściej są to bony i kupony podarunkowe.
Coraz więcej pracodawców decyduje się na obdarowanie podwładnych prezentami z okazji Wielkanocy. W 2010 r. było to 19,1 proc. firm, a w 2011 r. już 30,9 proc. To wyniki badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego na zlecenie Sodexo Motivation Solutions.
– Oznacza to, że pracodawcy nie tylko celebrują wspólnie z pracownikami ważne święta, ale koncentrują się też na ich indywidualnych potrzebach, a nagradzanie pracowników bonami stało się już polską tradycją – ocenia Robert Lech, dyrektor generalny Sodexo Motivation Solutions.
Pracodawcy, którzy chcą przekazać prezenty pracownikom z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, powinni zdecydować się na gotówkę. Jest ona traktowana na preferencyjnych warunkach podatkowych niż np. podarunki rzeczowe.

Wybór firm

Jak pokazują najnowsze wyniki badań, ponad 1/3 polskich firm zamawia bony i kupony podarunkowe. Według Roberta Lecha to nic dziwnego – bony i kupony to rozwiązania sprawdzone i najbardziej uniwersalne. Zawsze są mile widziane przez pracowników, dzięki swojej elastyczności i dopasowaniu do potrzeb oraz bogatej oferty rabatowej.
– Z kolei pracodawcy traktują bony podarunkowe jako wygodne, efektywne kosztowo i praktyczne narzędzie, które można szybko zakupić, rozdysponować i rozliczyć w firmie – ocenia Robert Lech.
Jednocześnie dodaje, że w tym roku kilkukrotnie wzrosła sprzedaż kart przedpłaconych, która nie tylko jest zwolniona z podatku dochodowego, ale oferuje też wiele dodatkowych korzyści – jak promocje i rabaty sięgające nawet 50 proc., które realnie podnoszą wartość upominku.
Również Izabela Supeł, menedżer w Edenred, zauważa, że w ramach premii uznaniowych, przekazywanych często z okazji Wielkanocy, pracodawcy coraz częściej wybierają przedpłacone karty podarunkowe. Pracownicy zaś, traktując gotówkę jako zwykły dodatek do pensji, podkreślają wyjątkowość tego rozwiązania.
– Zgromadzone na karcie środki pracownik może wydać wszędzie, gdzie akceptowane są karty MasterCard (jest to 280 tys. punktów w Polsce i ok. 30 mln za granicą), jak również w sklepach internetowych, w dowolnym czasie – zapewnia Izabela Supeł.PIT od podarunku

Świadczenia na rzecz pracowników stanowią przychody ze stosunku pracy, od których pracodawca zobowiązany jest pobrać należne składki ubezpieczeniowe i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak – jak podkreśla Barbara Poniedziałek, księgowa w ECA Auxilium – źródło finansowania świadczeń może mieć znaczenie dla kwestii ich opodatkowania i oskładkowania.
– Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika, pieniężnych i rzeczowych świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 380 zł – przypomina Barbara Poniedziałek.
Świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy w KNDP, wyjaśnia, że w sytuacji, w której świadczenia te są finansowane bezpośrednio ze środków obrotowych pracodawcy – stanowią one przychód pracownika ze stosunku pracy i powinno doliczyć się je do wartości wynagrodzenia za pracę. W konsekwencji, od tego rodzaju prezentów naliczany jest podatek dochodowy oraz składki ZUS.
Jeżeli natomiast prezenty wielkanocne są finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, nie stanowią one przychodu podatkowego pracownika do wysokości 380 zł rocznie. Nie powiększają one również wysokości obciążeń wobec ZUS. Jednocześnie, koszty zakupu tych prezentów stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy, pośrednio – przez odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pamiętać jednak należy, że zasady przyznawania i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych reguluje ustawa o tym funduszu. Nie można tych wydatków kształtować dowolnie. Przykładowo przyznanie świadczeń z funduszu należy uzależniać od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Rozliczenie VAT

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP uważa, że trudno uznać przekazanie prezentów z okazji świąt Wielkiej Nocy za przekazanie na cele służbowe. Tego rodzaju prezenty mają na ogół charakter osobisty. Wobec tego ich przekazanie będzie podlegać VAT, chyba że będą to prezenty o małej wartości lub drukowane materiały reklamowe i informacyjne.
– W przypadku prezentów małej wartości nie nalicza się VAT, pod warunkiem, że wartość przekazanych tej samej osobie nie przekroczy 100 zł w ciągu roku, ale kwota ta obejmuje VAT – tłumaczy Andrzej Nikończyk.
Kolejna grupa prezentów małej wartości to rzeczy o cenie jednostkowej poniżej 10 zł. Wyłączenie spod VAT obejmuje też jednoczesne przekazanie wielu takich rzeczy, czy tego samego rodzaju czy różnych, o ile nie tworzą nowej rzeczy. Czyli zbiór słodyczy dla dzieci przekazywanych rodzicom, gdy każdy jest poniżej 10 zł (bez VAT) nie będzie podlegał opodatkowaniu.