Jeśli jeden z rodziców przekazuje darowiznę dziecku, urzędnicy żądają oświadczeń o wspólności majątkowej - mówi Mateusz Latkowski, prawnik w Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci.
Czy darowizna pieniędzy dla dziecka od rodziców będzie zwolniona z podatku?
W sytuacji otrzymania takiej darowizny obdarowany, który należy do tzw. zerowej grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy. Dla przypomnienia, grupa ta obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Skorzystanie ze zwolnienia uzależnione jest od spełnienia warunków – w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych warunkiem jest złożenie zgłoszenia, w przypadku nabycia środków pieniężnych warunkiem jest natomiast – oprócz złożenia zgłoszenia – także udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.