Od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie mają nadawanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Tacy podatnicy w kontaktach z administracją – nie tylko skarbową – posługują się PESEL-em. Mimo tych uproszczeń, wprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku, podatnicy nadal składają do urzędów skarbowych wnioski o nadanie NIP. Urzędnicy takie prośby rozpatrują negatywnie. To wnioski sondy DGP przeprowadzonej we wszystkich izbach skarbowych.

Wnioski podatników

Od momentu wprowadzenia zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników urzędy skarbowe starają się jak najszerzej informować podatników o zmianach.

– Zamieszczamy komunikaty w internecie, na tablicach ogłoszeń, przeszkoliliśmy pracowników, aby zapewnić aktualność posiadanej przez nich wiedzy oraz poprawność przekazywanych komunikatów. Na bieżąco informacje udzielane są również na stanowiskach obsługi klienta oraz telefonicznie – wymienia Ewa Tarnowska-Wolańska z Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej podatnicy chcieliby mieć NIP i wnioskują o jego nadanie. Przykładowo woj. wielkopolskim wpłynęło 71 takich próśb, w woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim po 53, w woj. śląskim 120, w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i podlaskim były to pojedyncze przypadki.

– Do III US Warszawa-Śródmieście od 2012 r. wpłynęło 155 zgłoszeń identyfikacyjnych złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności lub niebędące podatnikami VAT. Ta liczba uwarunkowana jest specyficzną właściwością urzędu – obsługa obcokrajowców – wyjaśnia Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.

Odpowiedź urzędu

Urzędy, które otrzymały od nieuprawnionych podatników prośby o nadanie NIP, odmawiają jego nadania.

– Wielkopolskie urzędy wydały 71 decyzji odmawiających nadania NIP – potwierdza Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu.

Maciej Koniuszewski z Izby Skarbowej w Szczecinie dodaje, że na 46 złożonych wniosków, 13 zostało wycofanych przez podatników, a w 33 przypadkach wydano decyzje odmowne.

Skarbowcy zwracają też uwagę na liczne pytania podatników w zakresie stosowania identyfikatorów.

– Sztandarowym pytaniem jest: jaki wpisać identyfikator do zeznania – cytują urzędnicy z opolskiej izby skarbowej.

Z informacji Michała Kasprzaka z Izby Skarbowej w Katowicach wynika, że o NIP pyta wiele osób korzystających z Krajowej Informacji Podatkowej.

– Według Urzędu Skarboegoy w Żarach podatnicy nie wiedzą o zmianach w NIP i pracownicy urzędu informują o nowościach – dodaje Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.