Osoba, która uiści uszczuplony podatek, może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (DPO). Sprawca przestępstwa lub wykroczenia podatkowego może złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.
– Jeśli spełnione są przewidziane przepisami warunki, organ skarbowy przekazuje ten wniosek do sądu zamiast aktu oskarżenia - wyjaśnia Maria Kopówka, ekspert w spółce doradztwa podatkowego ABC Tax.