Podatnik, który chce wystawiać e-faktury musi uzyskać akceptację na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
Czynny podatnik VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma podpisaną umowę z operatorem systemu sprzedaży elektronicznej na sprzedaż elektronicznych jednostek doładowawczych (EJD – oznacza określony cyfrowy lub cyfrowo-literowy kod drukowany z terminala, umożliwiający zwiększenie wartości konta użytkownika telefonu komórkowego działającego w systemach przedpłaconych o wartości odpowiadającej wartości brutto kodu). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez operatora EJD do firmy podatnika, w celu ich dalszej odsprzedaży klientom. Sprzedaż dokonywana jest przez terminale. Podatnik jest zainteresowany wystawianiem faktur VAT drogą elektroniczną dla swoich klientów w formie pliku, który nie będzie zabezpieczony ani podpisem elektronicznym, ani hasłem. Wystąpi do swoich klientów o zgodę – akceptację na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
Według Izby Skarbowej w Łodzi zarówno faktura wydrukowana u klienta, jak i ta wydrukowana w firmie podatnika będzie zawierać wszystkie pozycje wymagane dla faktur zawarte w par. 5 ust. 1 rozporządzeniu ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Zatem podatnik będzie mógł wystawiać i wysyłać faktury w wersji elektronicznej w opisany sposób, pod warunkiem zagwarantowania przez podatnika dokonującego takiego przesyłu autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.
Jednocześnie podatnik musi umożliwić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej również przetwarzanie danych w nich zawartych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2011 r. (nr IPTPP2/443-529/11-6/IR).