– Podatnik musi zwrócić się do organów podatkowych o wydanie takiego dokumentu i wnieść opłatę skarbową – wyjaśnia Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf.

W takich wypadkach oczywiście nie jest nadawany nowy numer. Raz nadany NIP pozostaje niezmieniony.

Opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia o NIP wynosi 21 zł

– Wniosek taki kieruje się do urzędu skarbowego, który wydał w przeszłości decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Nawet jeśli obecnie podatnik rozlicza się w innym urzędzie, powinien skierować taki wniosek do tego urzędu, który kiedyś nadał NIP. Można to zrobić osobiście lub np. drogą pocztową – podpowiada Katarzyna Bieńkowska.

Nasza rozmówczyni przypomina, że po zmianach w ustawie o identyfikacji podatników i płatników NIP jest nadawany w postaci potwierdzenia nadania, a nie w formie decyzji podatkowej. W konsekwencji, ponieważ nowelizacja nie przewiduje odrębnych rozwiązań (np. przepisów przejściowych), obecnie, w związku ze zmianą przepisów, dokument, który mogą wygenerować organy podatkowe, nie będzie w zasadzie duplikatem w dotychczasowym rozumieniu (w przeszłości organy generowały po prostu kopię pierwotnej decyzji, opatrując ją oznaczeniem „duplikat”), lecz zaświadczeniem o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu. Zarówno wniosek, jak i potwierdzenie nadania NIP składa się na NIP-5/W, który obowiązuje od 1 września 2011 r.