Podatnik kupił mieszkanie. W podziemiu budynku był również parking dla 26 samochodów. 25 właścicieli kupiło mieszkanie wraz z miejscem postojowym. Nasz czytelnik dokupił miejsce postojowe później. Ma więc odrębną księgę wieczystą (hipotekę) na mieszkanie i odrębną na miejsce postojowe w garażu. Miasto przez lata wydawało mu decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, z których wynikało, że za mieszkanie i garaż trzeba płacić według tej samej stawki, właściwej dla mieszkań. Ostatnio jednak samorząd zmienił zdanie i kazał opodatkować garaż według stawki dla budynków pozostałych, a więc 10 razy wyższej. Problem w tym, że wyższy wymiar podatku otrzymał tylko właściciel z wydzieloną hipoteką. W efekcie 25 właścicieli miejsc postojowych w garażu płaci podatek niższy, a jeden właściciel podatek dużo wyższy.

– Jest to trudne do zrozumienia zdarzenie – żali się w liście do redakcji pan Antoni.

Charakter lokalu

Zdaniem dr. Bogumiła Pahla, adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nie można obciążać podatnika podatkiem od nieruchomości według stawek pozostałych z tego tylko względu, że ma ustanowioną hipotekę. W ocenie eksperta ustanowienie hipoteki nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od lokalu garażowego. Decydujące znaczenie ma charakter lokalu.

W analizowanym przypadku – tłumaczy Bogumił Pahl – tylko jeden z mieszkańców ma ustanowioną odrębną własność lokalu (garażu), a więc musi płacić podatek według stawek pozostałych. Pozostali właściciele mogli natomiast nabywać lokale garażowe jako części składowe lokali mieszkalnych.

W ocenie dr. Rafała Dowgiera z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, stawka mieszkalna dla garaży wielostanowiskowych może być stosowana jedynie wtedy, gdy są one częścią wspólną budynku mieszkalnego lub stanowiska przynależą do lokali mieszkalnych. Ekspert wyjaśnia, że stawka podatku od garażu może się jednak zmienić, jeśli stanowisko garażowe zostanie wydzielone i będzie traktowane jako odrębna nieruchomość lokalowa (jak w przypadku naszego czytelnika).

– W takim przypadku mamy nowy przedmiot opodatkowania, do którego stosuje się inną stawkę – informuje nasz rozmówca.

Bogumił Pahl dodaje, że jeżeli lokal garażowy stanowi odrębną nieruchomość w rozumieniu ustawy o własności lokali, to zastosowanie znajdzie stawka dla budynków pozostałych.

Parking

Parking

źródło: ShutterStock

Z kolei zdaniem Małgorzaty Boguszewskiej, konsultanta w dziale podatków i opłat w Alma Consulting Group Polska, garaż podziemny umieszczony w budynku mieszkalnym, który wspólnie z lokalem mieszkalnym spełnia funkcje mieszkaniowe tego samego właściciela, nawet jeśli stanowi inny rodzaj własności, tworzy z tym lokalem integralną częścią budynku mieszkalnego. Powinien być więc opodatkowany podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych.

Zdania ekspertów są więc podzielone.