Spółka akcyjna jest zobowiązana do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ze środków ZFŚS jest finansowana działalność różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.
Firma nabywa od osób trzecich np. wczasy dla pracowników i emerytów, kolonie i obozy dla dzieci pracowników, karnety uprawniające do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, bilety do kina, teatru, kompleksowe usługi polegające na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej. Zakupy są finansowane w całości ze środków tego funduszu, przy czym w niektórych przypadkach pracownicy zwracają spółce część kosztów zakupionych świadczeń.
Wątpliwości spółki sprowadzają się do kwestii opodatkowania tych czynności dokonywanych w ramach ZFŚS, na rzecz osób uprawnionych, za częściową ich odpłatnością.
Według Izby Skarbowej w Łodzi, gdy czynność zakupu od osoby trzeciej świadczenia w części finansowanego z ZFŚS, takich jak np. wczasy dla pracowników i emerytów, kolonii i obozów dla dzieci pracowników, karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, biletów do kina, teatru, kompleksowych usług polegających na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej, jest działaniem o charakterze techniczno-administracyjnym, podejmowanym dodatkowo, całkowicie poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej. Czynność ta nie jest podejmowana przez pracodawcę w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie jest on podatnikiem tego podatku w tym zakresie.
Zatem w opisanej sytuacji czynności podejmowane w ramach ZFŚS polegające na przekazywaniu przez pracodawcę towarów i usług na rzecz osób uprawnionych za częściową odpłatnością ponoszoną przez te osoby nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług i w konsekwencji nie podlegają VAT.
Z funduszu socjalnego można finansować m.in. imprezy kulturalne
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 października 2011 r. (nr IPTPP2/443-381/11-2/AW).