Przedsiębiorcy, którzy kupili dla pracowników karnety sportowe na basen albo wynajęli halę w ośrodku będącym gminną jednostką budżetową i odliczyli VAT. Teraz mogą mieć problemy.
Chodzi nie tylko o usługi kupowane w popularnych OSiR-ach. Jako gminne jednostki budżetowe funkcjonowały i funkcjonują szkoły, przedszkola, żłobki, a także zakłady opieki zdrowotnej czy firmy śmieciarskie. Na sprzedawane przez siebie usługi wystawiają faktury VAT, bo zgodnie z interpretacjami organów podatkowych i ministra finansów są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług. Teraz ma się to zmienić, bo Naczelny Sąd Administracyjny (uchwała z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13) uznał, że jednostki budżetowe gminy nie mogą być odrębnymi podatnikami, ponieważ nie są wystarczająco samodzielne. Nie powinny więc posiadać własnego NIP, wystawiać faktur i prowadzić własnych rejestrów VAT.
W praktyce oznacza to, że na fakturze dokumentującej wynajęcie np. hali sportowej przez ośrodek sportu i rekreacji powinny znaleźć się dane miasta (lub gminy), bo to ono będzie faktycznym podatnikiem, a nie jak do tej pory – jednostki budżetowej. Nieprawidłowe będzie też wystawianie faktur VAT na ośrodek sportu i rekreacji przez dostawców sprzętu sportowego.