– Odpisy i zwiększenia na ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały faktycznie wpłacone – wyjaśnia Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Oznacza to, że odpisy na ZFŚS stanowią koszty podatkowe nie w momencie ich naliczenia, ale dopiero w momencie faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony w tym celu rachunek funduszu. Podobnie sama wpłata na wydzielony rachunek funduszu, bez dokonania odpisu, nie jest wystarczającą przesłanką do uznania jej za taki koszt.

Co jednak istotne, w przypadku późniejszego przekazania środków na konto pracodawca nie traci możliwości rozpoznania dokonanych wpłat w kosztach podatkowych. W takim przypadku – jak tłumaczy nasza rozmówczyni – zalicza wpłaconą kwotę do kosztów uzyskania przychodów w momencie przekazania środków w wysokości dokonanego odpisu na wydzielony rachunek funduszu.

– W praktyce oznacza to, że jeśli np. w 2012 r. pracodawca przekaże na rachunek ZFŚS kwoty dotyczące lat ubiegłych, wpłatę tę będzie mógł rozpoznać w kosztach podatkowych w roku faktycznego przekazania środków na rachunek, czyli w 2012 r. – wskazuje Hanna Juzyszyn.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 kwietnia 2010 r. (nr IPPB5/423-83/10-4/JC).