Organizatorzy kolonii często nie wiedzą w jaki sposób rozliczyć VAT: czy stosować 8-proc. stawkę, czy procedurę marży, która dotyczy tzw. usług turystycznych.

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP, wskazuje, że według opinii Ośrodka Standardów Kwalifikacyjnych Urzędu Statystycznego usługi polegające na organizowaniu i współorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, obejmującego zakwaterowanie, transport, wyżywienie, część rekreacyjną i edukacyjną, zapewnienie opieki wychowawczej, objęte są symbolem PKWiU 55.20.19. To zaś pozwala na zastosowanie 8-proc. VAT.

– Niewątpliwie jednak istnieją przesłanki do uznania, że kolonie i obozy są usługą turystyczną – mówi Karolina Gierszewska.

Usługa turystyki to kompleksowa usługa świadczona na rzecz turysty, która obejmuje cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Są to wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką. Kolonie i obozy definicję tę spełniają.

– Procedurę opodatkowania marży stosuje się do podatników, którzy od innych przedsiębiorców nabywają towary i usługi dla bezpośredniej korzyści turysty np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie – podkreśla Karolina Gierszewska.

Rozliczenie VAT marża zastosuje więc organizator kolonii, obozu, który nie wykonuje wszystkich czynności składających się na kompleksową usługę turystyczną sam. Procedura ta obejmuje np. biuro podróży, które organizuje przedsięwzięcie, ale nie ma ani własnego ośrodka wypoczynkowego, ani transportu, ani pozostałego zaplecza.

– W rezultacie 8-proc. stawka VAT odnosić się będzie do kolonii, obozów, których organizator wykorzystuje własny majątek, np. przejazd własnym autokarem, zakwaterowanie w domu wczasowym, zapewnienie wyżywienia i wycieczek – tłumaczy Karolina Gierszewska.

Dodaje, że za usługi własne uważa się również usługi np. przewodnickie, opiekuna dla dzieci, jeżeli są nabywane na podstawie umowy o pracę czy zlecenia (nie od przedsiębiorcy, ale od osoby fizycznej nie- prowadzącej działalności gospodarczej).

Dodatkowy problem pojawia się, gdy organizator kolonii posiada bardzo bogate własne zaplecze i nabywa np. tylko usługę transportu. Każdy przypadek nabycia usługi lub towaru dla bezpośredniej korzyści turysty oznacza, że podatnik powinien poddać się reżimowi procedury marży.