Jeśli jedynie żona była zameldowana w zbywanym mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy, przy jego sprzedaży PIT nie zapłaci ani ona, ani jej mąż.

To korzystne stanowisko zaprezentował minister finansów w opublikowanej w piątek interpretacji ogólnej. Trzeba przyznać, że to przełom w dotychczasowym podejściu fiskusa. Urzędy skarbowe twierdziły bowiem, że z ulgi meldunkowej w PIT skorzystają małżonkowie, jeśli oboje spełnią warunki ustawowe do tego zwolnienia.

Przypomnijmy, że ulga meldunkowa ma zastosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. W uproszczeniu polega ona na tym, że podatnik nie zapłaci PIT od przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, jeśli był w niej zameldowany co najmniej 12 miesięcy.

Według ministra finansów ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków nawet wtedy, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jedno z nich. Zwolnienie z podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zatem zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia.

Słuszność takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. W taki sposób orzekał też Naczelny Sąd Administracyjny na przykład w wyrokach: z 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 503/10), z 17 maja 2011 r. (sygn. akt II FSK 102/10), z 21 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 2139), z 14 października 2010 r. (sygn. akt II FSK 949/09).

Jednocześnie MF przypomniało, że drugą – poza meldunkiem – niezbędną przesłanką skorzystania z ulgi, jest złożenie w ustawowym terminie oświadczenia o tym, że podatnik chce z niej skorzystać. Dokument taki podatnicy muszą złożyć do końca kwietnia następnego roku podatkowego po roku, w którym zbyli nieruchomość i uzyskali z tego tytułu przychód. Jeśli np. małżeństwo sprzedało w 2011 r. dom kupiony w 2007 r., oświadczenie o uldze meldunkowej muszą złożyć do końca kwietnia 2012 r.

interpretacja ogólna DD2/033/66/KOI/2011/DD–433