W 2007 roku podatniczka wraz z mężem kupiła mieszkanie własnościowe. W mieszkaniu tym zameldowany na pobyt stały przez ponad 12 miesięcy przed datą zbycia był tylko mąż. W 2011 roku mieszkanie zostało sprzedane. Czy z ulgi meldunkowej może skorzystać każdy z małżonków?

Resort finansów przypomniał, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,