Kupcy płacą gminie lub miastu czynsz dzierżawny, w którym jest wliczony podatek od nieruchomości, gdy sprzedaż odbywa się w pawilonach. Płacą więc podatek od nieruchomości według stawek właściwych dla budowli. W Warszawie jednak inkasent ściąga również opłatę targową od towarów wystawionych poza budynek pawilonu. Jeśli kupiec ma towar na półce przymocowanej do pawilonu lub wystawi towar na ziemi przed budynkiem, to inkasent pobierze podatek od nieruchomości i opłatę targową. Jak twierdzi nasza czytelniczka w liście do redakcji, wcześniej kupcy płacili oprócz czynszu, jedynie podatek od nieruchomości. Dodatkowa opłata powoduje więc zmniejszenie zysków z handlu.

Istota problemu

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opłata targowa pobierana jest m.in. od osób fizycznych sprzedających na targowiskach. Izabela Ukonu, konsultant podatkowy w Accreo Taxand, tłumaczy, że przez targowiska należy rozumieć wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

Doktor Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wskazuje, że pawilon należący do kupców należy zaliczyć do budowli (nie jest trwale związany z gruntem). Właściciel pawilonu, który dokonuje sprzedaży, dzierżawi grunt, od którego nie uiszcza jednak podatku od nieruchomości. Płaci z tego tytułu czynsz dzierżawny. To, że czynsz ten kalkulowany jest w ten sposób, że zawiera w sobie kwotę podatku od nieruchomości – jak mówi ekspert – nie ma znaczenia.

– W tej sytuacji bowiem właściciel pawilonu nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntu – dodaje Rafał Dowgier.

Istota problemu przedstawionego przez czytelniczkę sprowadza się natomiast do zastosowania art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na tych targowiskach.

– Przepis ten czytany w sposób literalny sugeruje, że każdy podatnik podatku od nieruchomości od przedmiotu opodatkowania (budynku, gruntu, budowli) położonego na targowisku jest zwolniony z opłaty targowej – dodaje Rafał Dowgier.

Przepis ten można jednak różnie interpretować, co starają się robić niektóre gminy.