Skutkiem takiego rozwiązania byłoby uszczuplenie wpływów z opłaty targowej do budżetów gmin. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4067/12). W ocenie resortu wprowadzenie fakultatywności opłaty targowej byłoby niekorzystne nie tylko z uwagi na utracone wpływy, ale też naruszenie konkurencji w układzie terytorialnym. Sprzedaż w gminie, która zrezygnowałaby z wprowadzania opłaty, byłaby bardziej opłacalna niż w gminie, która ją pobiera. W efekcie kupcy będą przenosić się z handlem na targowiska w gminach, które nie zdecydują się na wprowadzenie opłaty.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wystarczającym instrumentem polityki podatkowej dla rad gmin, pozwalającym na dostosowanie obciążeń fiskalnych do miejscowych warunków ekonomiczno-społecznych, jest zachowanie prawa do różnicowania wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzania zwolnień przedmiotowych.

Obecnie opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Nie podlega jej sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatą targową objęte są zatem wszystkie podmioty sprzedające w miejscach innych niż budynki, niezależnie od asortymentu towarów, który sprzedają, oraz niezależnie od rozmiarów tej sprzedaży.