Jeśli przedsiębiorstwo zatrudni wymaganą liczbę osób i zainwestuje w gminie, to będzie zwolnione z podatku od roku, w którym spełni oba warunki.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że zwolnienie przewidziane w uchwale rady gminy dla przedsiębiorców, którzy zainwestują na jej terenie oraz zatrudnią określoną liczbę pracowników, nie oznacza, że przedsiębiorca musi spełnić te warunki w jednym roku. Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie mu przysługiwało, nawet jeśli w jednym roku kwota inwestycji przekroczy wymaganą wielkość (w omawianej sprawie co najmniej 1 mln zł), a w drugim roku zatrudni pracowników (co najmniej 50 pracowników na pełny etat, na 5 lat). Jak orzekł sąd, zwolnienie będzie przysługiwało od roku, w którym spełnione zostaną obie przesłanki określone w uchwale.
W omawianej sprawie rada gminy wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, które zainwestują w utworzenie nowych miejsc pracy.
Sąd uznał, że skoro skarżąca w 2004 r. zainwestowała ponad 1 mln zł oraz osiągnęła zatrudnienie co najmniej 50 pracowników na pełny etat (nawet jeśli część pracowników zatrudniono w 2003 r.), to w tym roku uzyskała prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości – pod warunkiem że doszło do utworzenia nowych miejsc pracy (co najmniej dwóch) w 2004 r. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Op 123/11