Władze Lubina na Dolnym Śląsku rezygnują z pobierania podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. W ten sposób protestują przeciwko absurdalnym i skomplikowanym przepisom podatkowym w Polsce.
Niestety, szarża przeciw złemu prawu jest skazana na klęskę, bo Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uchwałę rady miejskiej prawdopodobnie unieważni, zanim ta jeszcze zacznie obowiązywać.
W ostatni wtorek Rada Miasta Lubina na wniosek prezydenta miasta Roberta Raczyńskiego przegłosowała uchwałę ustalającą stawkę podatku od nieruchomości na 0 zł. W rzeczywistości oznacza likwidację tego podatku.