Podatnik, który dostał od gminy dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest, nie będzie musiał od otrzymanej kwoty zapłacić PIT.
W analizowanej przez Izbę Skarbową w Warszawie sprawie gmina zamierza dofinansowywać osobom fizycznym usługę w ramach programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Odpady pochodzą z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy.
Usługa ta będzie opłacana ze środków finansowych pochodzących w całości z budżetu gminy. Otrzymujący dofinansowanie nie dostaną fizycznie środków finansowych.
Dofinansowanie mieszkańców odbywać się będzie przez zapłatę bezpośrednio wykonawcy wybranemu w drodze przetargu.
Według stołecznej izby gdy dotacja otrzymana przez gminę na realizację zadania związanego z ochroną środowiska przyjęta zostanie jako dochód w budżecie gminy i środki te będą przekazywane na mocy podpisanych umów już nie jako dofinansowanie z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, lecz jako środki pochodzące z budżetu gminy, wówczas dofinansowanie takie jest zwolnione z podatku. Pod warunkiem jednak, że będzie dokonywane w ramach programów rządowych.
Kiedy osoba fizyczna nie dostaje środków finansowych bezpośrednio z gminy, otrzymuje nieodpłatne świadczenie w postaci finansowania usługi związanej z usunięciem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Takie świadczenie będzie zwolnione z PIT.
Przewiduje je art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którym zwolniona z opodatkowania jest wartość otrzymanych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego w ramach programów rządowych.
W związku z tym gmina nie będzie musiała wystawiać osobom fizycznym otrzymującym nieodpłatne świadczenia informacji PIT-8C.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2011 r. (nr IPPB2/415-418/11-2/MG).