Podatnik, któremu zostaną umorzone długi, musi to wykazać przed fiskusem. Od umorzonych kwot trzeba zapłacić PIT.
Podatek dochodowy od osób fizycznych trzeba płacić od wszelkiego rodzaju dochodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej minister finansów zaniechał poboru podatku.
Katalog źródeł przychodów znajduje się w art. 10 ustawy o PIT. Jednym z nich są inne źródła. Właśnie do dochodów z innych źródeł będą zaliczane umorzone długi.
Szerokie pojęcie
Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma umorzenie kredytu lub pożyczki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak rozliczyć umorzone pożyczki i odsetki udzielone firmie
- Jakie skutki podatkowe ma umorzenie zobowiązań przez bank
- Czy umorzona przez pracodawcę pożyczka jest przychodem