Usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomością, a więc miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia magazynu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że usługę magazynowania, którą świadczy polski podatnik na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej, należy opodatkować zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.
– Nie da się wykonywać usługi magazynowania bez nieruchomości – uzasadniała sędzia Małgorzata Jarecka.
Na opodatkowanie tych usług w powyższy sposób wskazują zarówno art. 28e ustawy o VAT, jak i art. 47 dyrektywy VAT.
W omawianej sprawie skarżąca spółka świadczyła usługi magazynowania na terenie Polski podmiotowi z siedzibą w UE. Zdaniem spółki usługi te należy opodatkować zgodnie z zasadą określoną w art. 28b ustawy o VAT, a więc w miejscu siedziby usługobiorcy. Spółka wyjaśniła, że miejscem świadczenia w miejscu położenia nieruchomości może być opodatkowana usługa magazynowania, tylko w przypadku gdy zostało określone miejsce przechowywania towaru. W omawianej sprawie takie miejsce nie zostało przewidziane w umowie między skarżącą a jej kontrahentem, dlatego miejsce świadczenia powinno być poza Polską. Z taką wykładnią nie zgodził się jednak ani minister finansów, ani sąd. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 3246/10