Usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomością, a więc miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia magazynu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że usługę magazynowania, którą świadczy polski podatnik na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej, należy opodatkować zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.
– Nie da się wykonywać usługi magazynowania bez nieruchomości – uzasadniała sędzia Małgorzata Jarecka.