Spółka przedstawiła, że usługi magazynowe mają charakter kompleksowy i obejmują m.in. przyjęcie towarów do magazynu od klientów, ich przechowywanie oraz zarządzanie towarami, kontrolę jakościową. W związku z tym takie usługi dla klientów powinny być opodatkowane w miejscu siedziby nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą. Tak jak wynikałoby to z zasady ogólnej wyrażonej w art. 28b ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i dotyczącej określania miejsca świadczenia usług obowiązującej od 2010 r.

Sąd jednak przyznał rację organom podatkowym, że aby świadczyć usługi magazynowania, trzeba dysponować magazynami, a powierzchnia magazynowa, która służy do takich usług, jest położona na terytorium określonego kraju.

– Usługa magazynowania jest funkcjonalnie związana z konkretnym budynkiem – podkreśliła sędzia Grażyna Jarmasz.

Usługi w zakresie magazynowania towarów powinny być opodatkowane nie zgodnie z ogólną zasadą, ale zgodnie z wyjątkiem od tej zasady przewidzianym w art. 28e ustawy o VAT. W związku z tym miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 16 grudnia 2011 r. sygn. akt I FSK 221/11