Spółki nie powinny oszczędzać na komitetach audytu, gdyż nie uda się im pozyskać odpowiednich specjalistów.
Obowiązek posiadania przez jednostki komitetów audytu wymaga w ich składzie osób z odpowiednim wykształceniem z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Firmy mają problemy nie tylko ze znalezieniem osób z takimi kwalifikacjami, ale też z ich wynagradzaniem.
Według Krzysztofa Szułdrzyńskiego, partnera w PwC, obecny system wynagradzanie nie sprzyja profesjonalizacji działania komitetów audytu w Polsce. Przykładowo na rozwiniętym rynku brytyjskim prawie wszyscy szefowie komitetów audytów (95 proc.) – i znaczna część ich członków (43 proc.) – w spółkach z indeksu FTSE 100 otrzymują wynagrodzenie z racji pełnienia dodatkowych funkcji. Średnio na realizację zadań komitetów przeznaczają oni 5 – 6 dni rocznie, podczas gdy na polskim rynku działalność ta zajmuje 3,5 dnia.