Rola komitetu audytu obejmuje kluczowe procesy odpowiadające za wiarygodność danych finansowych dostarczanych przez spółki akcjonariuszom oraz za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną.
Spółki giełdowe są obecnie na etapie zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2011 r. oraz wyboru audytora na rok następny. Dlatego warto przyjrzeć się krytycznie roli komitetów audytu, które w tym procesie odgrywają ważną rolę, a które mimo 3-letniej obecności w polskim systemie prawnym są cały czas mało znane i w praktyce niedoceniane.

Wymogi rynku