W spółkach, w których nie ma komitetu audytu, jego funkcję powinna pełnić cała rada nadzorcza. Z jego działalnością mogłyby się łączyć obowiązki informacyjne, które precyzowałby giełdowy kodeks dobrych praktyk
W Polsce wciąż żywa jest dyskusja dotycząca komitetów audytu. Zajmują się one w spółkach giełdowych monitorowaniem wewnętrznych procesów sprawozdawczości oraz rewizji finansowej. Obecne rozwiązania wydają się jednak niedoskonałe. Zastanawiając się nad zmianami, należy wziąć pod uwagę, oprócz projektowanych europejskich norm, możliwość uregulowania tej kwestii w kodeksie dobrych praktyk obowiązującym na GPW w Warszawie.

Ustawowe ramy