Jeśli urząd skarbowy nadpłatę PIT za 2010 rok zaliczy na poczet zaległości podatkowych, będzie musiał wydać postanowienie.
Na zwrot nadpłaty PIT za 2010 rok urzędy skarbowe mają czas do 2 sierpnia 2011 r., jeśli podatnik złożył zeznanie z wykazaną nadpłatą 2 maja (ostatniego dnia na rozliczenie za ubiegły rok). Jeśli zeznanie było korygowane, ustawowy, 3-miesięczny termin na zwrot nadpłaty liczony jest od momentu dokonania poprawek.
Gdy wysokość należnego zobowiązania podatkowego jest wyższa od faktycznie uiszczonego, powstaje nadpłata. Jak podkreśla Jakub Rychlik, doradca podatkowy, podatnicy mają prawo do zmniejszenia swych zobowiązań na rzecz fiskusa o kwoty nadpłaty albo do jej zwrotu. Nadpłata jest zaliczana z urzędu w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w dalszej, bieżących zobowiązań podatkowych.