Podatnik, który nie otrzymał nadpłaty PIT w ciągu trzech miesięcy, powinien wyjaśnić przyczynę opóźnienia w urzędzie skarbowym. Jeśli opóźnienie zwrotu nadpłaty nie wynika z winy podatnika, wówczas przysługują mu odsetki za zwłokę naliczane jak od zaległości podatkowych.
Od momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty podatku dochodowego.
– W razie nieotrzymania nadpłaty należy upewnić się, czy deklaracja nie zawierała błędów merytorycznych lub czy podatnik nie posiadał zaległości podatkowych – tłumaczy Jarosław Szczerbowski, księgowy w Auxilium.