Przeważająca część podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem przyznała, że wypełnienie PIT nie sprawiło im większych problemów (51 proc.) - to pierwszy raz w historii badania deklaracji.

W ankiecie CBOS przeprowadzonej 5-11 maja uczestniczyło 1189 dorosłych mieszkańców Polski.

15 proc. Polaków nie złożyło PIT-u za ubiegły rok, ponieważ nie płacą podatku od dochodów osobistych, a 6 proc. nie rozliczyło się z innych powodów - wynika z badania CBOS przesłanego PAP w poniedziałek.

Według CBOS z 79 proc. osób, które zadeklarowały, że miały obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za 2010 r., aż 76 proc. rozliczyło się samodzielnie. Reszta za pośrednictwem zakładu pracy lub ZUS.

CBOS podał też, że trzy czwarte podatników złożyło zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym, co dziewiąty (11 proc.) przesłał deklarację pocztą, a co dwunasty (8 proc.) - elektronicznie. Natomiast 5 proc. dostarczyło PIT w inny sposób - najczęściej za pośrednictwem osób trzecich: księgowych, krewnych, bądź znajomych.

Z ankiety CBOS wynika, że PIT w formie e-deklaracji najczęściej składali respondenci najzamożniejsi (16 proc.), mieszkańcy największych ośrodków miejskich (15 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (12 proc.) i średnim (10 proc.). Zdecydowanie rzadziej robili to badani, których dochody per capita nie przekraczają 750 zł netto oraz z wykształceniem zasadniczym (1 proc.) i podstawowym (3 proc.), a także osoby starsze - co najmniej 55 lat.

Z badania wynika także, że po raz pierwszy w historii tej ankiety (CBOS robi ją od początku lat dziewięćdziesiątych), przeważająca część respondentów samodzielnie rozliczających się z fiskusem przyznała, że wypełnienie PIT-u nie sprawiło im większych problemów (51 proc.). Ponad jedna trzecia (36 proc.) miała odmienne zdanie, a co ósmy ankietowany (13 proc.) nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska.

CBOS podał, że podczas wypełniania PIT co drugiemu podatnikowi (48 proc.) pomagał ktoś z najbliższego otoczenia: członek rodziny, znajomy. Natomiast co trzecia osoba (31 proc.) korzystała z programu komputerowego, a co czwarta (28 proc.) zwracała się po poradę do doradców.

Podobnie jak rok temu prawie trzy piąte badanych (58 proc.), składając samodzielnie zeznanie podatkowe za rok 2010, skorzystało z ulg. Najczęściej były to osoby w wieku 35-44 lata.