Podatnik, który popełnił błąd w zeznaniu PIT za 2010 rok i go nie zauważył, w celu wyjaśnienia pomyłki zostanie wezwany do urzędu skarbowego.
Powody wezwań ze strony urzędu skarbowego mogą być bardzo różne. Dawid Demianiuk, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, zwraca uwagę, że w większości przypadków dotyczą one poprawności i kompletności wypełnienia deklaracji, jak również prawidłowości korzystania z ulg podatkowych bądź mieszkaniowych. Ponadto mogą dotyczyć okoliczności złożenia samego zeznania.
– Dlatego warto przechowywać niezbędną dokumentację potwierdzającą prawidłowość i terminowość rozliczeń do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych – radzi Dawid Demianiuk.