Zapomniałeś podpisać zeznanie, źle wpisałeś NIP, pomyliłeś się w obliczeniach przy wypełnianiu zeznania podatkowego – musisz drugi raz złożyć roczny PIT. Tym razem będzie to korekta.
Przepisy Ordynacji podatkowej dają podatnikom, płatnikom i inkasentom możliwość korygowania błędów w deklaracjach podatkowych. Każda pomyłka powinna być przez podatnika poprawiona. Skorygowane zeznanie można złożyć również wtedy, gdy w zeznaniu zapomnieliśmy uwzględnić jakichś danych, np. przychodu czy ulgi podatkowej.
Skorygowanie zeznania podatkowego polega na ponownym jego wypełnieniu. Różnicą między deklaracją pierwotną a korektą – poza usunięciem pomyłek – jest to, że podatnik zaznacza w formularzu, że jest to korekta.