Podatnicy chętniej odwołują się od decyzji organów skarbowych. Organy wyższej instancji przynajmniej w części uwzględniły aż 75 proc. odwołań.
Spory pomiędzy podatnikami oraz organami skarbowymi są nieodłącznym elementem każdego systemu podatkowego. Według Michała Siekierzyńskiego, menedżera w Deloitte, są one następstwem przede wszystkim rozbieżnych interesów fiskusa i podatników, ale w dużej mierze wynikają z jakości legislacji i braku jednoznacznej linii interpretacyjnej.
W przeszłości podatnicy nie korzystali często ze środków odwoławczych z obawy, że wchodzenie w spór z fiskusem może zakończyć się kontrolą podatkową oraz z powodu nieznajomości procedur odwoławczych. Jednak, jak pokazują wyniki ankiety „DGP” i Deloitte – wśród podatników rośnie świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą proces odwoławczy. W odniesieniu do sporów z lat poprzednich odsetek przypadków, w których podatnicy nie korzystali z instytucji odwołania, jest znaczący.
– Podatnicy pytani o postawę w przypadku sporu w przyszłości jednoznacznie deklarują chęć podjęcia dyskusji z organami podatkowymi i dowodzenia swoich racji (ponad 90 proc. podatników deklaruję aktywną postawę w sporze) – stwierdza Michał Siekierzyński.
Ekspert dodaje, że odsetek ten jest równie wysoki w odniesieniu do odwołań na poziomie organów skarbowych, jak i na dalszym etapie postępowania, tj. przed sądami administracyjnymi. To podejście pokazuje, że podatnicy są przekonani, że odwołanie przyniesie skutek dopiero po merytorycznej analizie sprawy przez sąd.
– Może to wynikać m.in. z faktu, że często orzecznictwo sądowe prezentuje korzystniejszą dla podatników linię interpretacyjną w odniesieniu do pewnych kategorii zagadnień podatkowych – sugeruje nasz rozmówca.
Jego zdaniem na zmianę postaw wśród podatników oprócz rosnącej znajomości przepisów podatkowych wpływ mają doświadczenia wyniesione ze sporów z organami skarbowymi, które pokazują, że ok. 75 proc. odwołań (wśród podatników, którzy zdecydowali się je złożyć) zostało przynajmniej w części uwzględnione przez organy wyższej instancji.
Ważne!
Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia