Podatnicy chętniej odwołują się od decyzji organów skarbowych. Organy wyższej instancji przynajmniej w części uwzględniły aż 75 proc. odwołań.
Spory pomiędzy podatnikami oraz organami skarbowymi są nieodłącznym elementem każdego systemu podatkowego. Według Michała Siekierzyńskiego, menedżera w Deloitte, są one następstwem przede wszystkim rozbieżnych interesów fiskusa i podatników, ale w dużej mierze wynikają z jakości legislacji i braku jednoznacznej linii interpretacyjnej.
W przeszłości podatnicy nie korzystali często ze środków odwoławczych z obawy, że wchodzenie w spór z fiskusem może zakończyć się kontrolą podatkową oraz z powodu nieznajomości procedur odwoławczych. Jednak, jak pokazują wyniki ankiety „DGP” i Deloitte – wśród podatników rośnie świadomość możliwości, jakie niesie ze sobą proces odwoławczy. W odniesieniu do sporów z lat poprzednich odsetek przypadków, w których podatnicy nie korzystali z instytucji odwołania, jest znaczący.