Rozpoczęcie przez urząd skarbowy czynności sprawdzających, postępowania lub kontroli podatkowej nie oznacza automatycznej przegranej podatnika. Przepisy dają podatnikom możliwości obrony, z których warto korzystać.

Czy urzędnik może wezwać podatnika

Podatnik dostał wezwanie do urzędu skarbowego, aby złożyć wyjaśnienia dotyczące PIT za 2009 rok. Czy pracownik urzędu skarbowego może wzywać podatników?

Czy zawsze trzeba się stawić na wezwanie

Podatniczka musi przedstawić w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające prawo do ulgi internetowej. Od roku jednak mieszka w innym województwie. Czy w każdej sytuacji podatnik musi osobiście stawić się w urzędzie?

Czy podatnik ma prawo przejrzenia akt

Urząd skarbowy prowadzi wobec podatnika postępowanie. Nie zna on jednak wszystkich materiałów zebranych przez urzędników. Czy podatnik może się zapoznać z aktami swojej sprawy?

Czy dowodem może być każdy dokument

Urząd skarbowy rozpoczął czynności, które zmierzają do wykazania, że podatnik zataił część swoich dochodów. Czy dowodem w takich czynnościach fiskusa może być każdy dokument?

Czy urząd informuje o przesłuchaniu świadka

Urząd skarbowy wezwał świadków, którzy mają potwierdzić, czy podatnik przekazał darowiznę, którą odliczył od dochodu w rocznym PIT. Czy urząd musi zawiadomić podatnika o terminie przesłuchania świadka?

Czy każda osoba może być świadkiem

Urząd skarbowy jako świadka chce powołać matkę i siostrę podatnika. Czy świadkiem przed urzędem skarbowym może być każda osoba?

Czy podatnik może żądać rozprawy

Podatnik, który wniósł odwołanie od decyzji, chce, aby organ podatkowy przeprowadził rozprawę. Czy może o to zawnioskować?

Czy wyznaczyć osobę do reprezentowania

Urząd skarbowy wszczął w firmie podatnika kontrolę. Czy przedsiębiorca może wyznaczyć osobę, która będzie go reprezentować w kontaktach z kontrolującymi?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bronić się przed działaniami urzędów skarbowych.