Podatnik wykazując dochód w zeznaniu PIT-38 za 2010 rok, może ująć stratę z 2009 roku. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
W 2009 roku podatnik poniósł stratę ze sprzedaży papierów wartościowych. W 2010 roku uzyskał z kolei dochód z tego źródła. Czy może rozliczyć poniesioną w 2009 roku stratę składając zeznanie PIT-38 za rok 2010 rok?
Tak. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.