Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), podatnicy są zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Grażyna Nelip zwraca uwagę, że charakter zaliczek na podatek dochodowy jest specyficzny. Zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy za dany rok podatkowy istnieją jedynie do dnia złożenia zeznania za dany rok.

– Oznacza to, że możliwe jest powstanie nadpłaty w zaliczkach na podatek dochodowy, jednak nadpłata powstaje dopiero z chwilą złożenia zeznania rocznego – mówi Grażyna Nelip.

Wcześniej, czyli przed złożeniem zeznania, faktycznie nadpłacona kwota nie jest formalnie rzecz biorąc nadpłatą, nawet gdy jest wyższa od należnej w związku z nieodliczaniem straty za rok poprzedni.

– W konsekwencji podatnik może odliczyć straty z poprzedniego roku już od pierwszego dochodu, jaki uzyska w roku następnym. Jeżeli jednak nie zrobił tego do dziś, nie możemy mówić, że powstała nadpłata we wpłacanych zaliczkach – mówi Grażyna Nelip.

W kolejnym rozliczanym miesiącu zaliczkę można potrącić o kwotę poniesionej straty, nie przekraczając 50-proc. straty wykazanej w rozliczeniu za 2010 rok.