Małżonkowie, którzy opłacali internet, mają faktury VAT na swoje imiona i wydali na niego 1520 zł, całą tę kwotę odliczą w zeznaniu.
Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania internetu, muszą być spełnione następujące warunki:
1) podatnik musi ponieść wydatek na internet,