Małżonkowie, którzy opłacali internet, mają faktury VAT na swoje imiona i wydali na niego 1520 zł, całą tę kwotę odliczą w zeznaniu.
Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania internetu, muszą być spełnione następujące warunki:
1) podatnik musi ponieść wydatek na internet,
2) użytkowanie internetu musi odbywać się w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,
3) wydatek musi być udokumentowany fakturą VAT,
4) wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie 760 zł.
Spełnienie łącznie wszystkich warunków umożliwia skorzystanie z ulgi.
Podatnik, który wydatki na internet będzie chciał odliczyć w rocznym PIT, będzie musiał mieć fakturę VAT wystawioną na swoje imię i nazwisko. W praktyce zdarzają się przypadki, że za internet płaci kilku domowników, np. mąż i żona. W takim przypadku jeśli małżonkowie oboje ponoszą wydatki w roku podatkowym na opłacenie internetu, mają prawo oboje skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jednak faktura za sieć musi być wystawiona na oboje małżonków.
Niedopuszczalna jest sytuacja, aby np. mąż odliczył od dochodu wydatki na internet z faktury wystawianej na żonę.
Ta zasada dotyczy też domowników. Przykładowo jeżeli z ulgi internetowej chciałby skorzystać syn małżeństwa, to również musi mieć fakturę dokumentującą poniesiony przez niego wydatek z tytułu korzystania z internetu. Jej brak w każdym przypadku będzie pozbawiał podatnika prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na internet.
Jeśli oboje małżonkowie spełnią warunki do ulgi, mogą odliczyć w PIT nie 760 zł, ale 1520 zł. Zasada ta dotyczy także innych osób korzystających wspólnie w tym samym miejscu zamieszkania z dostępu do internetu.
Sens takiego rozwiązania jest widoczny tylko w tych przypadkach, w których miesięczna opłata za internet przewyższa 63,33 zł miesięcznie. Jeżeli opłata jest niższa, na tym, że więcej niż jedna osoba będzie uprawniona do odliczenia, niewiele zyskamy. Od dochodu odliczamy wydatki faktycznie poniesione, byle nie było to więcej niż 760 zł rocznie na jednego uprawnionego do ulgi. Jeśli zatem płacimy np. 40 zł miesięcznie, czyli 480 zł rocznie, to nawet gdyby do ulgi uprawnieni byli i mąż, i żona, w zeznaniu odliczą od dochodu w sumie tylko wspomniane 480 zł, mimo że formalnie mogliby odliczyć wydatki nawet do 1520 zł (2 x 760 zł). Aby małżonkowie wykorzystali pełne limity ulgi, musieliby płacić za internet nie mniej niż 126,70 zł.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).