Zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek danych tylko jednego z małżonków pozwala na skorzystanie z ulgi internetowej również przez drugiego małżonka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przypomniał, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2011 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określały dwa warunki, które trzeba było spełnić, aby skorzystać z ulgi internetowej.

Po pierwsze podatnik musiał ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania. Po drugie, jak wyjaśnia Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant w ITA Doradztwo Podatkowe, poniesione wydatki na internet musiały być udokumentowane fakturą VAT.