Podatnik, który nie złożył rezygnacji o wyborze liniowego opodatkowania działalności gospodarczej, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że podatnik, który chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musi spełnić wymogi określone w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 307 z późn. zm.), które dotyczą nie tylko warunków formalnych, ale też sposobu opodatkowania działalności gospodarczej.

W omawianej sprawie skarżący w 2005 roku złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według liniowej stawki 19 proc. W rozliczeniu za 2006 i 2007 rok złożył jednak wspólne zeznanie roczne wraz z małżonką.