Komisja egzaminacyjna do spraw doradztwa podatkowego uchwaliła nowe pytania egzaminacyjne. Będą one obowiązywały na najbliższym egzaminie pisemnym.
Nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r., wymusiły zmianę pytań obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego. Jak wyjaśnia Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy i członek komisji egzaminacyjnej, podczas posiedzenia 5 kwietnia komisja podjęła kilka uchwał, z których najważniejszą i oczekiwaną przez kandydatów do zawodu jest lista nowych pytań na egzamin.
– Zatwierdzono komplet pytań otwartych, testowych, a także kazusów – stwierdza Dariusz M. Malinowski.
Jak dodaje, w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym pojawiły się pytania z postępowania egzekucyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz pytania testowe z analizy podatkowej. Liczba pytań egzaminacyjnych nieco się zmniejszyła w stosunku do katalogu obowiązującego dotychczas.
Kandydaci na doradców powinni zwrócić uwagę m.in. na pytania z zakresu VAT, podatków dochodowych, a także zasad etyki doradców podatkowych. Nowe pytania będą obowiązywały na najbliższym egzaminie pisemnym (nie ma jeszcze terminu). Natomiast kandydaci, którzy zdali już egzamin pisemny, na egzaminie ustnym będą odpowiadali według pytań wcześniejszych (obowiązujących w dniu egzaminu pisemnego).
Jak wyjaśnia Dariusz M. Malinowski, komisja zatwierdziła również zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące podczas egzaminu pisemnego (zasady dotyczące egzaminu ustnego komisja ustaliła w styczniu tego roku) oraz zakres merytoryczny egzaminu dla pracowników kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszy celnych.
Uchwały w najbliższym czasie powinny zostać udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Sekretariat komisji poinformował również, że kandydaci nie mogą zrezygnować z części pisemnej egzaminu bez usprawiedliwienia nieobecności. Jeśli kandydat chce zrezygnować z przystąpienia do egzaminu pisemnego, musi przesłać dokumenty usprawiedliwiające jego nieobecność do sekretarza komisji najpóźniej 14. dnia od wyznaczonego terminu egzaminu.