Komisja egzaminacyjna do spraw doradztwa podatkowego uchwaliła nowe pytania egzaminacyjne. Będą one obowiązywały na najbliższym egzaminie pisemnym.
Nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r., wymusiły zmianę pytań obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego. Jak wyjaśnia Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy i członek komisji egzaminacyjnej, podczas posiedzenia 5 kwietnia komisja podjęła kilka uchwał, z których najważniejszą i oczekiwaną przez kandydatów do zawodu jest lista nowych pytań na egzamin.
– Zatwierdzono komplet pytań otwartych, testowych, a także kazusów – stwierdza Dariusz M. Malinowski.