Dominik Szczygieł: Zgodnie z art. 11d zasad etyki doradców podatkowych doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w rozdziale VIa zasad etyki, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.
1 W ostatnim czasie Krajowa Rada Doradców Podatkowych zmieniła zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega system punktowy związany z podnoszeniem kwalifikacji?
Nowe zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zostały wprowadzone uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.). W ostatnim czasie Rada podjęła również uchwałę nr 1/2011 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w poprzedniej uchwale (nr 750/2010).