Najskuteczniejszymi firmami w V rankingu firm i doradców podatkowych 2010 roku były: PwC, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Baker & McKenzie oraz Kancelaria Mariusza Gotowicza.
W rankingu na najskuteczniejsze firmy do punktów za dane liczbowe (przychód, liczbę doradców i innych osób z uprawnieniami, liczbę klientów, liczbę wygranych spraw sądowych) zostały dodane punkty przyznane firmom przez kapitułę redakcyjną. W jej skład wchodzą: Marek Kutarba, zastępca redaktora naczelnego „DGP”, Bogdan Świąder, kierownik działu podatkowego, Ewa Matyszewska, zastępca kierownika, Magdalena Majkowska i Łukasz Zalewski, dziennikarze działu podatkowego. Punkty przyznaliśmy za osiągnięcia firm w 4 grupach.

Wielka czwórka