W rankingu na najskuteczniejsze firmy do punktów za dane liczbowe (przychód, liczbę doradców i innych osób z uprawnieniami, liczbę klientów, liczbę wygranych spraw sądowych) zostały dodane punkty przyznane firmom przez kapitułę redakcyjną. W jej skład wchodzą: Marek Kutarba, zastępca redaktora naczelnego „DGP”, Bogdan Świąder, kierownik działu podatkowego, Ewa Matyszewska, zastępca kierownika, Magdalena Majkowska i Łukasz Zalewski, dziennikarze działu podatkowego. Punkty przyznaliśmy za osiągnięcia firm w 4 grupach.

Wielka czwórka

Kapituła doceniła pracę PwC nad opracowaniem szczegółowej koncepcji transformacji administracji podatkowej. Firma wspierała w ten sposób działania Ministerstwa Finansów. Program e-Podatki ma na celu zbudowanie w administracji podatkowej trwałego potencjału do bardziej efektywnego działania. W ramach projektu usprawniane są m.in. procesy rejestracji i ewidencjonowania podatników i płatników, procesy wymiany informacji między administracją a jej otoczeniem. Dzięki tym działaniom administracja ma być bardziej przyjazna podatnikom, a ich obsługa dużo sprawniejsza. Kapituła redakcyjna przyznając punkty PwC, wzięła pod uwagę to, że efekty działania firmy mają wpływ na miliony podatników. Kontakt z urzędem skarbowym będzie czynnością, którą będzie można wykonać, nie wstając od komputera.

Firmy duże

Wśród firm zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych kapituła redakcyjna najwięcej punktów przyznała firmie MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Najważniejszym osiągnięciem firmy była wygrana przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa o sygn. akt C-222/09 Kronospan Mielec). Kapituła redakcyjna doceniła to, że skutki wyroku dotyczą nie tylko polskich podatników, ale również wszystkich podatników zajmujących się taką działalnością w Unii Europejskiej. Osiągnięcie MDDP jest więc precedensowe. Spór rozstrzygnięty przez Trybunał dotyczył świadczenia usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów. Sprawa miała skomplikowany charakter prawno-podatkowy, co wymagało od doradców podatkowych firmy nieprzeciętnej wiedzy i umiejętności argumentacji. Działania doradcze wymagały znajomości materialnych i procesowych przepisów krajowych i wspólnotowych.

Firmy średniej wielkości

Wśród firm zatrudniających od 3 do 9 doradców „DGP” przyznał najwięcej punktów firmie Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe. Podobnie jak w grupie firm dużych doceniliśmy kolejny wyrok, który zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Osiągnięciem Baker & McKenzie był precedensowy wyrok w sprawie Oasis East (sygn.akt C-395/09). Trybunał uznał za niezgodne z prawem unijnym krajowe przepisy zakazujące odliczania VAT z tytułu importu usług z terytoriów uznawanych za raje podatkowe. Doradcy podatkowi firmy kolejny raz wygrali sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, czym udowodnili swoje nieprzeciętne zdolności w zakresie reprezentacji podatników przed sądami krajowymi i wspólnotowym trybunałem.

Firmy małe

Wśród najmniejszych firm, czyli dwu- i jednoosobowych, redakcja przyznała najwięcej punktów Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy. Jednym z najważniejszych osiągnięć kancelarii w 2010 roku była wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt II FSK 949/09). NSA nie zgodził się z organami podatkowymi i potwierdził, że ulga meldunkowa dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od tego, który z małżonków spełnił warunek zwolnienia. Sprawa ta ma duże znaczenie dla licznej grupy podatników.

Ważne!

W V rankingu wzięło udział 69 najlepszych i najprężniej działających firm doradczych na rynku