Przepisy wymagają, aby kandydat na doradcę podatkowego odbył dwuletnią praktykę: najpierw w organach podatkowych, a potem u doradcy podatkowego lub w spółce doradczej.
Kandydaci, którzy wcześniej pracowali w firmie doradczej lub urzędzie, nie będą jednak musieli odbywać ponownie praktyki, o ile spełniają określone warunki.
Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. z 2010 r. nr 230, poz. 1514) kandydaci odbywają dwuletnią praktykę zawodową w następującej kolejności: w urzędzie skarbowym (2 miesiące), w izbie skarbowej (2 miesiące), w urzędzie kontroli skarbowej (2 miesiące) oraz u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego przez okres 18 miesięcy. Rozporządzenie określa więc szczegółowo, w jakich miejscach i w jakiej kolejności kandydat musi odbyć praktykę po zdaniu egzaminu na doradcę.