JACEK KAPICA - Nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która ma wprowadzić m.in. zakaz organizowania gier w internecie może wejść w życie już na przełomie maja i czerwca. Tylko zmiany techniczne mogą wydłużyć ten termin.
W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o grach hazardowych. Jakie najważniejsze zmiany wprowadzi ten projekt?
Po pierwsze są to przepisy techniczne, które wcześniej funkcjonowały w ustawie o grach i zakładach wzajemnych i w części w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącym warunków urządzania gier. Przenosimy te regulacje do ustawy o grach hazardowych. Zakres tych przepisów dotyczy systemu rejestracji gości w ośrodkach gier. Do tej pory był on stosowany w kasynach, a teraz rozszerzamy go na pozostałe ośrodki gier, czyli salony gier na automatach i salony gier bingo pieniężne. Ponadto wprowadzamy system audiowizyjny rejestracji gier w kasynach. Są też przepisy określające warunki, które musi spełniać system w automatach – co powinien zapisywać i jakie powinien mieć zabezpieczenia. Ostatni element tego obszaru zmian dotyczy jednostek badających automaty, w zakresie warunków, jakie muszą spełniać, by uzyskać akceptację ministra finansów.
Po drugie wprowadzamy możliwość sprzedaży zakładów wzajemnych przez internet.
Trzecia grupa zmian to przepisy określające zakaz organizacji gier w internecie i przepisy pozwalające maksymalnie skutecznie egzekwować ten zakaz. Projektowane przepisy jednoznacznie wskazują, że świadczenie usług w zakresie gier hazardowych w sieci internet podlega prawu polskiemu, jeżeli jej usługobiorca (gracz) lub urządzenie (serwer) jest w Polsce, a także gdy strona internetowa jest w języku polskim. Elementem umożliwiającym też egzekucję prawa jest zmiana w prawie telekomunikacyjnym. Proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających uzyskiwanie informacji o połączeniach między komputerem a urządzeniem serwerowym, na którym urządzana jest gra hazardowa. Co ważne, nie chodzi o treść połączeń, czyli nie ma mowy o formie podsłuchu, ale ważny jest sam fakt dokonania połączenia.
Są też dwie drobne zmiany o charakterze społecznym.
Który obszar nowelizacji wzbudza w Sejmie najwięcej emocji?
Do tej pory prace były merytoryczne i spokojne. Pierwsze posiedzenie podkomisji było pewnego rodzaju wysłuchaniem publicznym zainteresowanych instytucji społecznych i organizacji przedsiębiorców oraz wyjaśnieniami strony rządowej.
Drugie posiedzenie odnosiło się już do konkretnych projektowanych przepisów w ustawie i tylko dwie kwestie wzbudziły większą dyskusję. Jeden wniosek dotyczył umożliwienia sprzedaży zakładów Totalizatora Sportowego przez internet. Drugi to liberalizacja wymogów organizacji loterii fantowych.
Czy poprawki do spornych spraw zostały przyjęte?
Nie. Złożone formalnie poprawki zawierały uchybienia legislacyjne i systemowe, więc poseł wnioskodawca je wycofał. Podejrzewam, że sprawa tych poprawek wróci.
Dlaczego poprawka dotycząca sprzedaży zakładów Totalizatora w internecie nie została przyjęta?
Bo w swej treści odnosiła się do projektu ustawy z lutego 2010 roku, a nie tekstu przesłanego przez rząd do Sejmu. Można było jej zarzucić niezgodność z prawem unijnym. Ponadto umożliwiała w przyszłości Totalizatorowi Sportowemu nie tylko sprzedaż losów czy udziałów w grach przez internet, lecz także organizowanie gier w internecie. Gdy wyjaśniliśmy ryzyko związane z taką zmianą, poseł wycofał tę poprawkę.
A co z liberalizacją loterii fantowych?
Poprawka, która była złożona, wprowadzała zmianę systemową. Zmieniała zezwolenie na zgłoszenie i nie do izby celnej, ale do urzędu gminy. Problem w tym, że zadanie związane z organizacją gier nie należy do zadań gmin. Fakt, że na loterię potrzeba zezwolenia, pozwala na weryfikację jej organizatora, regulaminu tej loterii i prawidłowości jej przeprowadzenia. Na wniosek podkomisji przedstawimy posłom tabelę, jakie elementy są wymagane przy organizacji loterii fantowej. Posłowie będą mogli ocenić, które z nich, poza zaprojektowanymi przez rząd, zliberalizować. Mając na uwadze chęć przybliżenia organu wydającego zezwolenia do obywatela, można rozważyć przeniesienie tej czynności z izby celnej do urzędu celnego.
Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Realnie może to być na przełomie maja i czerwca. Przy tym, jeżeli zostaną wprowadzone poprawki o charakterze technicznym, to ich wejście w życie będzie musiało być odroczone w czasie, bo ten element ustawy będzie musiał być ponownie notyfikowany przez UE.
Czy MF planuje inne zmiany w grach hazardowych?
Na razie nie mamy takich planów.
Hazard w internecie / ST