Loterie fantowe, gry bingo i loterie promocyjne są urządzane na podstawie zezwolenia udzielonego przez dyrektora izby celnej.
Gmina, która zamierza organizować gry losowe, musi spełnić warunki określone w ustawie o grach hazardowych.
Oznacza to, że jeżeli dowolna jednostka samorządu terytorialnego ma zamiar zorganizować loterie, której wartość puli nagród przekracza 3560,83 zł, powinna uzyskać w urzędzie celnym stosowne zezwolenie.