W tym roku nie ma szans na wprowadzenie sprzedaży losów gier liczbowych Totalizatora Sportowego przez internet.
W 2010 r. spadły znacząco wpływy z gier liczbowych stanowiących monopol Skarbu Państwa, a prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Wpływy do budżetu z tytułu podatku od gier, dopłat i dywidendy z zysku netto wyniosły w 2010 r. 1,3 mld zł. W konsekwencji wpłaty na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ubiegłym roku wyniosły 489,79 mln zł, podczas gdy w 2009 r. było to 618 mln zł.
Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 21207/11), sytuację poprawić może dopuszczenie sprzedaży losów loterii pieniężnych i gier liczbowych przez internet. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że takie rozwiązanie nie zostało ujęte w planach legislacyjnych rządu na 2011 r. Resort zwrócił uwagę, że temat był podnoszony w trakcie sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3860). Propozycja ta jednak wykraczała poza zakres regulacji zawarty w rządowym projekcie ustawy, dlatego jej wprowadzenie mogło spotkać się z zarzutem niekonstytucyjności.
MF podkreśliło, że dotychczas podejmowane działania i przyjęte rozwiązania prawne mają na celu nie tylko umożliwienie prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych w ściśle określonych ramach prawnych, ale także takie jej ukształtowanie, by chronić interes graczy i społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. Z tego względu ewentualna zmiana przepisów, prowadząca do stworzenia możliwości prawnej sprzedaży losów w grach liczbowych i loteriach pieniężnych przez internet, musi być poprzedzona rzetelną analizą skutków wprowadzenia zmian, w tym m.in. wpływu na konsumentów (graczy).
Czynnik ekonomiczny, tj. poprawa sytuacji finansowej spółki realizującej monopol państwa, nie może być czynnikiem decydującym o wprowadzeniu takiej regulacji.