Obecnie nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. W 2010 roku Służba Celna zatrzymała aż 1074 nielegalne automaty
Dzisiaj Rada Ministrów ma się zająć informacją przedłożoną przez Ministerstwo Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2010 roku. Jest to pierwsze sprawozdanie, które dotyczy ustawy, określającej m.in. nowe zasady organizowania gier na automatach.
Do końca 2009 roku zwykłe automaty i automaty do gier o niskich wygranych funkcjonowały na podstawie zezwoleń wydawanych przez organy celne lub skarbowe. Jednak od 1 stycznia 2010 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o grach hazardowych, nie ma już możliwości uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier.
Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.

Organizacja gier

Obecnie gry na automatach mogą być urządzane wyłącznie w kasynach gry. Automaty funkcjonują poza kasynem, tylko w przypadku gdy ich właściciel miał zezwolenie na prowadzenie takiej działalności wydane przez ograny celne lub skarbowe przed 1 stycznia 2010 roku. Zezwolenia takie wydawane były na 6 lat.
W zakresie gier na automatach o niskich wygranych, według stanu na 1 stycznia 2010 roku obowiązywało 549 zezwoleń, do grudnia 106 straciło ważność.
W dodatku wydano 74 decyzje, na mocy których część zezwoleń straciła ważność. Kontrola gier hazardowych jest jednym z priorytetów Służby Celnej.
Służba Celna przeprowadziła w 2010 roku 12 556 kontroli, przy czym 13 proc. z nich ujawniało nieprawidłowości. W efekcie działań Służba Celna zatrzymała 1030 automatów. W 333 przypadkach ujawniono nielegalną reklamę gier na automatach, w 91 przypadkach ujawniono brak w punkcie regulaminu gry na automacie, a w 8 przypadkach punkt gier znajdował się za blisko placówki oświaty.
Oprócz rutynowych kontroli opartych na analizie ryzyka Służba Celna zatrzymuje także automaty użytkowane w nielegalnych punktach gier W 2010 roku do 1074 wzrosła liczba zajętych automatów bez wymaganych zezwoleń. Było to niemal dwukrotnie więcej automatów niż w 2008 roku (564 szt.) oraz w 2009 roku (568 szt.). Dzieje się tak dlatego, że automat jest bardzo dochodowym urządzeniem i podatnicy często skłonni są do ryzykowania prowadzenia działalności bez zezwolenia.

Oszustwa podatkowe

Podatnicy znaleźli też nowy sposób oszustwa przy użyciu terminali lub kiosków internetowych.
– Urządzenia takie wstawiane są do kawiarni internetowych. Imitują np. przeglądarkę gazet w formie elektronicznej. Jednak po dokonaniu opłaty umożliwiają rozgrywanie gier hazardowych – tłumaczy Grzegorz Musolf z Izby Celnej w Rzepinie.
Służba Celna zajęła 102 takie terminale internetowe. Urządzenia te funkcjonują za pośrednictwem łączy sieci internetowej.
W okresie wakacyjnym w turystycznych miejscowościach w sklepikach i w sezonowych lokalach coraz liczniej pojawiają się automaty do gier. Zanim zdecydujemy się zagrać, warto upewnić się, czy taka działalność jest legalna.
Warto pamiętać o tym, że osoba, która urządza gry poza kasynem gry, podlega karze grzywny, która wynosi 12 tys. zł od każdego automatu. W dodatku uczestnik takiej gry będzie musiał oddać całość swojej wygranej.
Ważne!
W Polsce legalnie funkcjonowało w 2009 roku 52 561 automatów do gier, natomiast w 2010 roku tylko 23 929 automatów