Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dają małżonkom możliwość wspólnego rozliczenia uzyskanych w danym roku dochodów. Takie wspólne rozliczenie PIT przynosi podatnikom oszczędności
Początek roku podatkowego oznacza dla większości z nas obowiązek rozliczenia się z fiskusem. W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, przypomina, że małżonkowie mogą rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, o ile spełnią wymagania przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki do spełnienia