Jeśli małżonek podatnika zmarł w trakcie roku lub po jego zakończeniu, podatnik może złożyć małżeński PIT za 2010 rok.
Śmierć małżonka nie oznacza utraty prawa do rozliczenia małżeńskiego. Witold Widurek, menedżer w Ernst & Young, przypomina, że takie rozliczenie przysługuje podatnikowi w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy zawarł on związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Po drugie, gdy pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł po upływie roku, ale przed złożeniem zeznania.
– Podatnik powinien złożyć wniosek o łączne opodatkowanie, zaznaczając w odpowiednim miejscu formularza chęć wspólnego rozliczenia się ze zmarłym małżonkiem – podpowiada Witold Widurek.