Dostawcy mediów mogą wystawiać faktury prognozowe nawet pół roku przed powstaniem obowiązku podatkowego. Jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, faktury wystawiane do końca 2010 roku lub już wystawione obejmują także okresy rozliczeniowe z 2011 r., dla których powinien obowiązywać wyższy VAT.

– Ponieważ ustawa podwyższająca VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r., obecnie nie można wystawić faktury z wyższym podatkiem – ostrzega Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że sytuacja taka wymagałaby korygowania faktur wystawionych w 2010 r., a koszt ich korygowania (przygotowanie, wydruk, wysyłka) może być kilkukrotnie większy niż kwota wyższego VAT.

– Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisu przejściowego pozwalającego nie korygować wystawionych faktur – podpowiada Andrzej Nikończyk.

Zdaniem naszego rozmówcy możliwość ta dotyczy tylko dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz wody i odprowadzania ścieków. W tych wypadkach można nie korygować faktur, jeśli podatnik w pierwszej fakturze wystawianej po zmianie stawki (1 stycznia 2011 r.), nie później niż 6 miesięcy od tego dnia, uwzględni korektę rozliczenia.